Gør planeten en tjeneste

Jorden er under et pres om aldrig før, og det er os mennesker, der ligger dette pres på den. Vi er forbrugere med stort F, der ubevidst og bevidst kun tænker på os selv og penge. Vi forurener, har et overforbrug af mad og ressourcer, slår dyr ihjel, og behandler både dyr, mennesker og natur som det passer os. Disse ting kan lyde som alvorlige anklager, men det er ting, som vi både gør i små og store doser hver eneste dag, og det er det, der er med til at ødelægge planeten, som vi bor på. Hvis vi fortsat vil overleve og bevare naturen og miljøet, bliver vi nødt til at ændre vores adfærd, og det er faktisk ikke så svært, som det lyder.

Sorter affald

Noget af det første, som du kan begynde at gøre, er at sortere dit affald. Det kan være møg irriterende i starte, men i løbet af ingen tid vil det blive en vane, som er inkorporeret i hverdagen. Det vil hjælpe miljøet meget, hvis du gør dette, da alt affald kommer de rigtige steder hen, og det der kan genanvendes, bliver genanvendt. Et af de mest miljøbelastende problemer vi har, skyldes affald. Der er nemlig store affaldsøer rundt omkring i verdenshavene, som kun bliver større og større. Dette problem kan netop løses igennem affaldssortering.

Lad være med at smide affald i naturen. Før eller senere i løbet af dagen skal du nok komme til en skraldespand. Til dig der kaster affald ud af vinduet; der sker ikke noget ved, at du har affaldet liggende i din bil, til gengæld sker der noget ved, at du smider det ud i naturen og lader det ligge der.

Hvis du vil gøre en ekstra stor indsat, når det kommer til affaldet, kan du tage en sort sæk og gå rundt i dit kvarter og samle affald. Nogle byer holder sådan en event hvert år, men én gang om året er ikke altid nok.

Doner til organisationer

Hvis du gerne vil gøre noget i det større billede, kan du donere til en organisation med miljøet og naturen i centrum. Sådan en organisation kan være Verdensskove. De gør nemlig et stort arbejde for alle verdens skove, eftersom de forsøger at redde, bevare og forsvare dem. Samtidig med at de hjælper skovene, hjælper de også de dyr og mennesker, der bor der. Du kan læse meget mere om deres arbejde, og hvordan du kan donere til dem på deres blog http://dk-redregnskoven.dk/.